Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in le to zeleno delovanje tudi promovira. ZSST je namenjena turističnim destinacijam, nastanitvam, parkom, agencijam, znamenitostim, restavracijam in plažam.

V projekt Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green, se je Šmarje pri Jelšah pridružil leta 2020. Na poti do pridobitve bronastega, srebrnega ali zlatega znaka je potrebno prehoditi vse zahtevane korake, zbrati številne podatke ter ob presoji kazalnikov v petih kategorijah, od presojevalcev prejeti ustrezne ocene. Rezultati presoje so podlaga za oblikovanje in načrtovanje nadaljnjih ukrepov na področju turizma v Šmarju pri Jelšah ter v pomoč pri spremljanju in usmerjanju napredka skozi večletno obdobje.

Raziskave so pomemben del nalog, ki jih opravlja destinacijska organizacija v turistični destinaciji. Rezultati služijo nadaljnjemu razvoju in so smerokaz v katero smer se mora destinacija razvijati. V nadaljevanju boste na spletni strani našli izsledke nekaterih najnovejših raziskav.

Raziskave/ankete

Pomemben korak k bolj trajnostno naravnanemu turizmu je tudi tesnejši stik s ponudniki, občani in obiskovalci. V ta namen je JZ TŠM Šmarje pri Jelšah izvedel tri ankete, ki jih je leta 2021  izpolnjevalo lokalno prebivalstvo, podjetja in obiskovalci destinacije Šmarje pri Jelšah.

 

PODROBNA ANALIZA ANKET:

ANALIZA ANKET 2021