Project Description

Cerkev Marije Vnebovzete Šmarje pri Jelšah

KONTAKT

Aškerčev trg 5, 3240 Šmarje pri Jelšah

T: +386 31 420 653
E: tic@smarje.si

OBRATOVALNI ČAS

Odprto po predhodnem dogovoru.

V središču Šmarja pri Jelšah stoji na novo obnovljena župnijska cerkev Marije Vnebovzete, ki je v prvi polovici 18. stoletja dobila novo, baročno podobo. Cerkev je bila, kot prikazuje freska v prezbiteriju sv. Roka, nekdaj obdana z obzidjem, ki so ga podrli šele ob zadnji večji prezidavi v letih 1878/79. Takrat so k cerkvi prizidali še dve visoki obzidni kapeli, sv. Križa in sv. Mihaela, ki ji dajeta značilno podobo križa.

Posebnost v cerkvi je tudi kamniti kip sv. Mihaela, krilatega vojščaka s figurama Rafaela in Gabriela. V cerkveno ostenje sta na zunanji strani vzidani dve nagrobni plošči v spomin na dva moža, ki imata največ zaslug za nastanek tega, kar danes imenujemo šmarski spomeniki.