Project Description

Kalvarija s cerkvijo sv. Roka

KONTAKT

Cesta na Sv. Rok 2, 3240 Šmarje pri Jelšah

T:+386 31 420 653

E: tic@smarje.si

OBRATOVALNI ČAS

Kalvarija je odprta ves čas, cerkev sv. Roka po predhodnem dogovoru.

Kalvarija z znamenito romarsko cerkvijo sv. Roka v Šmarju pri Jelšah je eden naših vrhunskih baročnih umetnostnih spomenikov in velja za najobsežnejši kompleks v Sloveniji. Bolj kot kateri koli drug spomenik se približuje ljudskemu čustvovanju in doživljanju poti trpljenja.

Ogledate si lahko 14 kapel križevega pota, opremljenih z bogatim baročnim dekorjem, razporejenih ob cikcakasti poti proti romarski cerkvi sv. Roka. Romarja, popotnika ali turista pot med kapelicami vodi tako, da vedno vidi le svoj naslednji cilj, druga ureditev pa je razporejena zato, da oblikuje nekakšno kuliso, podobno gledališču.

Cerkev sv. Roka je bila grajena postopoma, vendar za leto njenega nastanka štejemo 1646. Ta letnica je zapisana tudi nad vrati v zakristijo, kjer je prav tako zapis, ki utemeljuje gradnjo cerkve. Cerkev sv. Roka je značilna podeželska arhitektura svojega časa. Visoka in ozka okna so po gotsko zašiljena, glede na obdobje gradnje cerkve pa ne bi bilo nič nenavadnega, če bi bila tudi notranjost preprosta, kakor je moč sklepati po zunanjščini masivno grajene stavbe. Toda razlika med zunanjščino in notranjščino vas nikjer ne bo presenetila tako kot prav pri cerkvi sv. Roka.