Project Description

Tinsko – cerkev sv. Ane in cerkev Matere božje

KONTAKT

Zibika 6, 3253 Pristava pri Mestinju

T: +386 31 420 653

E: tic@smarje.si

OBRATOVALNI ČAS

Odprto po predhodnem dogovoru.

Vrh Tinskega je izrazito vinoroden, tukaj uspeva najžlahtnejša vinska trta, vinogradi pa se ponašajo z najbolj kakovostnimi vini. Po Tinskem teče Šmarsko-virštanjska vinska turistična cesta, gorc in zidanic pa je toliko, da druga drugo kar izpodrivajo. 

Cerkev sv. Ane je bila zgrajena konec 14. stoletja v gotskem slogu. Iz tistega časa so ladja, prezbiterij in njun delno ohranjen slikarski okras. V 17. stoletju je bil prizidan zvonik, leta 1733 pa so vzidali še pevsko emporo. Cerkev Matere Božje stoji zahodno od sv. Ane. Zgrajena je bila v drugi polovici 15. stoletja. Njena zunanjščina izraža lepo poznogotsko arhitekturo z bogatimi kamnoseškimi detajli. 

Tinsko je ob Sladki Gori in sv. Roku še danes del znane, močno uveljavljene romarske triade.