Loading dogodki
Ta dogodek je minil.

 

SOUSTVARJAJTE ZELENO DESTINACIJO ŠMARJE PRI JELŠAH

Spoštovani turistični ponudniki/podjetja destinacije Šmarje pri Jelšah!

Destinacija Šmarje pri Jelšah vstopa v Zeleno shemo slovenskega turizma, ki je orodje na nacionalni ravni oz. certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

 • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
 • destinacijam in ponudnikom ponudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
 • skozi znamko SLOVENIA GREEN to zeleno delovanje tudi promovira.

Slovenska turistična organizacija se je za trajnostni razvoj zavezala z nacionalno strateško usmeritvijo in s tem naredila pomembne korake k bolj trajnostnemu razvoju celotne dežele. Turistični ponudniki in destinacije »preklapljajo« na trajnostni, to je zeleni razvoj. Ključni strateški cilj Zelene sheme slovenskega turizma je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni turističnih ponudnikov kot destinacij. Vse cilje strateških usmeritev spremlja trajnostni razvoj in skrb za ekonomsko, družbeno-kulturno in naravno okolje.

Zato smo se v destinaciji Šmarje pri Jelšah odločili, da vsem turističnim ponudnikom/podjetjem posredujemo spodbude k implementaciji ukrepov za različna področja, kot so raba vode, ravnanje z odpadnimi vodami, odpadki, energija in toplogredni plini.

Za vsako posamično področje je naštetih nekaj najpomembnejših ukrepov, ki bodo pripomogli k soustvarjanju zelene destinacije Šmarje pri Jelšah in so bili določeni na podlagi anketnih vprašalnikov Slovenia green.

 1. Raba vode:
 • osveščanje porabnikov vode o količini, beleženje in primerjanje porabe vode,
 • spodbujanje k javni objavi podatkov o porabi vode,
 • izvedba ukrepov za zmanjšanje porabe vode, kot npr. straniščne školjke z dvojnim sistemom splakovanja ali senzorjem za izplakovanje, pipe in ročka za prhanje z nizkim pretokom vode, kapljično namakanje vrtov…,
 • spodbujanju gostov k pitju vode iz pipe,
 • spodbujanje k recikliranju odpadne vode,
 • spodbujanje k manjšemu namakanje vrtov,
 • lokalne ponudnike nastanitev in gastronomije spodbujamo k temu, da bi gostom nudili vodo iz pipe in uporabi vode iz pipe v sobah/apartmajih,
 • pri okvarah in poškodbah na vodovodnem sistemu redno obveščajte upravljavca …

 

 1. Ravnanje z odpadnimi vodami:
 • osveščanje porabnikov vode o količini, beleženje in primerjanje ravnanja z odpadnimi vodami,
 • spodbujanje k javni objavi podatkov o ravnanju z odpadnimi vodami,
 • reciklirajte odpadno vodo za zalivanje vrta, umivanje tal, izplakovanje toalet …,
 • spodbuda k uporabi deževnice,
 • spodbuda k uporabi odpadne vode,
 • podpiramo pri iskanju in implementaciji rešitev za učinkovito ravnanje z odpadnimi vodami (vključno s ponovno rabo).

 

 

 1. Odpadki:
 • osveščanje porabnikov odpadkov o količini, beleženje in primerjanje količine odpadkov,
 • spodbujanje k javni objavi podatkov o količini odpadkov,
 • spodbujamo k spremljanju in zmanjšanju količin ter ločevanju odpadkov,
 • odpadke ločujte v skladu z navodili občine oz. komunalnega podjetja.
 • spodbuda k zmanjšanju količine plastičnih odpadkov – recikliranje,
 • uporaba neplastične embalaže – več stekla,
 • spodbuda kupovanju izdelkov z manj embalaže,
 • spodbuda k osveščanju obiskovalcev,
 • zmanjšajte količine odpadne hrane – predelava hrane,
 • spodbuda k uporabi celotnih izdelkov, kot tudi npr. olupkov,
 • imejte manjše količine hrane…
 1. Energija in toplogredni plini:
 • osveščanje porabnikov energije in toplogrednih plinov o količini, beleženje in primerjanje porabe energije in toplogrednih plinov,
 • spodbuda k zmanjšanju porabe energije – toplotne črpalke, IR paneli,
 • spodbuda k izvajanju ukrepov za zmanjšanje porabe energije npr. zatesnitev oken in vrat, senzorji za prižiganje/ugašanje luči, LED razsvetljava, avtomatsko ugašanje klime, ob odprtih oknih in vratih, uporaba termostatskih ventilov na radiatorjih …,
 • spodbuda k energetski sanaciji objektov,
 • spodbuda k energijsko varčnim pripomočkom,
 • imejte učinkovito zunanjo razsvetljavo,
 • spodbuda k uporabi obnovljenih virov energije npr. solarne plošče, biomasa, vetrne turbine,
 • spodbuda k vgradnji energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave v stavbah….

 

Hvala vam, ker nam pomagate soustvariti zeleno destinacijo Šmarje pri Jelšah in stopate po zeleni poti.

 

Tudi turistična podjetja/ponudniki lahko postanete del Zelene sheme slovenskega turizma in pridobite znak Slovenia green. Več na: www.slovenia-green.si .

 

Šmarje pri Jelšah, marec 2022

Title

Go to Top