Mladina

Učna pomoč

Zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah v sodelovanju s Klubom študentov šmarske regije in Obsotelja ter Mladinskim kulturnim klubom Netek organizirata brezplačno učno pomoč za osnovnošolce in srednješolce. tudi v šolskem letu 2020/2021. Prijavite se lahko na spletni strani https://netek.si/kolesarjenje-do-olimja/.

Varne točke

Projekt Varne točke je bil v sodelovanju z Unicefom Slovenija izpeljan na pobudo Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti v Občini Šmarje pri Jelšah. Varna točka je posebno označen javni prostor, namenjen otrokom. Otroci se v varno točko zatečejo v primeru, če se znajdejo v kakršni koli stiski. Ciljna skupina so otroci in mladostniki med petim in osemnajstim letom starosti. Unicef Slovenije izvaja projekt varnih točk že od leta 2003, Šmarje pri Jelšah pa je že šestnajsta občina, ki je pristopila k projektu.Varne točke v občini Šmarje pri Jelšah: Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Občina Šmarje pri Jelšah, Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah, Frizerski salon Pri Minki, Pivnica Lipnik, Gasilski dom Šmarje pri Jelšah.

Zemljevid z varnimi točkami: https://www.varnetocke.si/kje-jih-najdemo.

Mladinske organizacije

Mladinski kulturni klub Netek 

https://netek.si/ 

Klub študentov šmarske regije in Obsotelja

http://www.ksso.si/