Sprejem novinarjev in ogled Sv. Roka

Vodenje financira Slovenska turistična organizacija