O nas

Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah

Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah
E-mail: info@tsm-smarje.si
Spletna stran: www.visitsmarje.si
DŠ: 33777730

Spoznaj ekipo

Melita Bevc

Direktorica

Špela Žaberl

Strokovna sodelavka VII/1

Viktor Štancer

Kordinator III

Področja dela

JZ TŠM Šmarje pri Jelšah opravlja dejavnosti za različna področja.

Na področju turizma:

 •  skrbi za razvoj, organizacijo, promocijo in trženje turistične ponudbe Občine Šmarje pri Jelšah,
 • skrbi za upravljanje in vzdrževanje objektov na področju turizma,
 •  sodeluje s turističnimi društvi v občini in ostalimi organizacijami na področju turizma,
 • pomaga pripravljati dokumentacijo za javne razpise občine na področju turizma,
 •  skrbi za pripravo in izdajo razglednic, zloženk, zemljevidov občine in drugega promocijskega gradiva,
 • pripravlja natečaje za izvirne turistične spominke občine in skrbi za organizacijo proizvodnje le-teh ter njihovo trženje itd.

Na področju športa:

 • skrbi za upravljanje in vzdrževanje športnih objektov na podlagi posebne pogodbe  ustanoviteljico,
 • organizira in izvaja športne prireditve,
 • pomaga pripravljati dokumentacijo za javne razpise občine na področju športa,
 • sodeluje s športnimi društvi in drugimi organizacijami, ki delujejo na področju športa v občini,
 • javnost informira o dogodkih v športnih objektih,
 • sodeluje pri organiziranju in izvajanju drugih športnih in kulturno športnih dejavnosti, tudi pri organiziranju komercialnih programov, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete,
 • vodi evidenco o uporabi športnih objektov oziroma posameznih prostorov s katerimi upravlja itd.

Na področju mladine:

 •  skrbi za pripravo letnega programa aktivnosti za mlade v občini,
 • skrbi za povezovanje in vodenje aktivnosti za mlade,
 • skrbi za združevanje mladih z namenom pospeševanja dela na področju izobraževanja in iskanja človeških virov, kulturno umetniških vsebin in reševanje socialnih težav,
 • spremlja, vzpodbuja, organizira in izvaja mladinske zabavne, športne, izobraževalne in raziskovalne dejavnosti (dejavnost mladinskih centrov) itd.

Kje smo

Katalog informacijskega značaja