Knjižica Šmarske (pos)rečenice zajema 274 strani, v kateri so zbrani citati šmarskega narečja s prevodi po posameznih poglavjih. Knjižica je nastala na podlagi facebook skupine Šmarski Argo, katere ustanovitelja sta Janez Čakš in Žiga Petek, ki sta bila tudi glavna pobudnika knjižne različice.