Avtorica publikacije je Nuška Dolenc Kambič, v kateri je predstavljena celostna predstavitev Kalvarije kot spomenika in kronološki pregled obnove spomenika v skoraj tristo letih.