Slovenia Green Destination: Šmarje pri Jelšah

SREBRNI ZNAK SLOVENIA GREEN DESTINATION: ŠMARJE PRI JELŠAH

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Šmarje pri Jelšah je od leta 2022 nosilec bronastega znaka Slovenia Green Destination in se tako uvršča med okolju in družbi prijazne destinacije. Šmarje pri Jelšah aktivno sledi ključni razvojni prioriteti Slovenske turistične organizacije (STO) in slovenskega turizma, ki temelji na  oblikovanju konkurenčne, trajnostno naravnane turistične ponudbe, ki Slovenijo na globalnih trgih pozicionira kot trajnostno usmerjeno zeleno turistično destinacijo.