Urnik / razpored – TELOVADNICE

Vabljeni, da si ogledate razpored aktivnosti v telovadnicah po občini Šmarje pri Jelšah

Aktivni športni klubi in društva

Nogometni klub Šmarje pri Jelšah

Kolodvorska ulica 11, Šmarje pri Jelšah

070 134 645

nksmarjeprijelsah@gmail.com

https://www.facebook.com/nksmarje

Košarkarski klub Jelša

Kolodvorska ulica 12, 3240 Šmarje pri Jelšah

031 645 556

kkjelsa.smarje@gmail.com

https://www.facebook.com/kkjelsa

Tenis klub Jelšingrad

Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah

041 369 870

Športno društvo Šmarje

Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah

031 854 453

sportnodrustvosmarje@gmail.com

Društvo Šentlok

Bodrišna vas 1, 3231 Grobelno

040 414 322

info@sentlok.si

www.sentlok.si

Športno društvo Osnovna šola Šmarje

Vegova ulica 026, Šmarje pri Jelšah

041 971 806

Športno društvo Kristan Vrh

Kristan Vrh 53 A, Kristan Vrh

041 899 214

sdkristanvrh@gmail.com

Športno društvo Zibika

Zibika 4 A, 3253 Pristava pri Mestinju

031 609 140

info@sport-zibika.si

www.sport-zibika.si

Športno društvo Sveti Štefan

Sveti Štefan 53, 3264 Sveti Štefan

041 317 486

Športno društvo Tinsko

Spodnje Tinsko 2, 3223 Loka pri Žusmu

041 959 011

Karate klub Rogaška

Kidričeva ulica 24, P.P. 26, 3250 Rogaška Slatina

031 403 296

karate.klub.rogaska.slatina@gmail.com

www.karate-rogaska.si

Karate klub Kozjansko in Obsotelje

Pod Bellevuejem 15, 3250 Rogaška Slatina

041 239 963

karate.kozjansko@gmail.com

www.karatekozjansko.si

Karate klub Bushido

Cvetlični hrib 5, 3250 Rogaška Slatina

031 827 872

info@karate-bushido.si

www.karate-bushido.si

Športno društvo Lemberg

Lemberg pri Šmarju 10 A

Jakob Martin