Kolesarstvo

Veliki maraton

Dolžina: 66km

Tip podlage (za kolesarske poti): asfalt

Zahtevna proga

 • Šmarje pri Jelšah
 • Belo
 • Spodnje Mestinje
 • Sodna vas
 • Golobinjek
 • Virštanj
 • Lesično
 • Prevorje
 • Gorica pri Slivnici
 • Sveti Štefan
 • Ločnec
 • Ješovec
 • Brecljevo
 • Korpule
 • Šmarje pri Jelšah

Srednji maraton

Dolžina: 42km

Tip podlage (za kolesarske poti): asfalt

Srednje zahtevna proga

 • Šmarje pri Jelšah
 • Belo
 • Spodnje Mestinje
 • Sodna vas
 • Loka pri Žusmu
 • Drobinsko
 • Sveti Štefan
 • Ločnec
 • Ješovec
 • Brecljevo
 • Korpule
 • Šmarje pri Jelšah

Mali maraton

Dolžina: 22km

Tip podlage (za kolesarske poti): asfalt

Lahka proga

 • Šmarje pri Jelšah
 • Belo
 • Spodnje Mestinje
 • Pristava in nazaj v Šmarje po kolesarski poti

Kolesarska pot Rogaška Slatina

Dolžina: 23km

Tip podlage (za kolesarske poti): asfalt

 • Rogaška Slatina
 • Rajnkovec

 • Vonarje
 • Sotensko
 • Sodna vas
 • Hajnsko
 • Kristan Vrh
 • Plat
 • Prnek
 • Rogaška Slatina

Kolesarska pot: Sladka Gora

Dolžina: 23km

Tip podlage (za kolesarske poti): asfalt

 • Šmarje pri Jelšah
 • Jelšingrad
 • Močle
 • Sotensko
 • Nova vas
 • Sladka Gora
 • Jerovska vas
 • Lemberg
 • Preloge
 • Šmarje pri Jelšah

Kolesarska pot Tinsko

Dolžina: 33km

Tip podlage (za kolesarske poti): asfalt

 • Šmarje pri Jelšah
 • Cerovec
 • Sedovec
 • Brezje
 • Orehovec
 • Tinsko (Tinski vrh)
 • Sodna Vas
 • Pristava pri Mestinju
 • Stranje
 • Korpule
 • Šmarje pri Jelšah